shade
shade
פעילות מבוגרים

19.11.12 18:55: (מירב בקר):

הודעת צוות פרט וקהילה:
ימים לא שיגרתיים אלו מביאים אותנו לתגובות שונות- יש מי שמפיקים מתקופה זו הנאה והיציאה משיגרה מרגשת אותם, על אף המתח.
אך יש מי שחוסר השיגרה, חוסר הוודאות וכן האזעקות מביאים אותם למתח, תחושת תשישות, חרדה ואי שקט. מאחר שאת המציאות איננו יכולים לשנות, חשובה ההתמודדות שלנו והכוחות שאנו מפתחים בתקופה זו.
להורים, מומלץ להעביר תחושה של חוויה בעלת ערך מוסף, כמו: חיזוק המשפחתיות, ההתרגשות המשותפת 
מהערבות ההדדית בעם ישראל, תחושת החוסן הבטחוני וכמובן הניסים הגלויים (בפרט בחודש כסלו).
אם בכל זאת, יש תחושה של קושי, התלבטות, רצון לשתף, לשאול שאלות, ניתן לפנות אלי בטלפון 052-2224943 או במייל meravbecker@gmail.com 
ראש צוות פרט וקהילה בצח"י: מירב בקר
רכזת מתנדבים: תרצה פרי 050-3080923

 

 

===============================================

ועדת תרבות

כוכי זיכרמן  9435192

שרה מסינגר  9439274

אריאל בריח  9327844

ציפי גוטמן  9431312

ענת שטאובר  052-6064839

ועדת תרבות 50+

שולמית אנגל  9438133 / 050-7341428

דבורה שוימר 050-6322072