shade
shade
דברי תורה

 

 

 

"מפי עוללים וינקים יסדת עז"(תהילים ח' –ג')

ציבור הילדים מוזמן לאמירת תהילים בבית הכנסת מנחת ש"י

בשבת בשעה 13:15 מיד לאחר תפילת מנחה גדולה.

צ'ופר לכל ילד, פרסים למתמידים .

המעוניינים להקדיש אמירת פרקי תהילים לרפואה, להצלחה ולכל מטרה מוזמנים לתרום בעין יפה ולהגדיל מפעל חשוב זה.

בברכה, מוטי טויטו.

 

תהילים- נשים ונערות מוזמנות לבית משפחת מייזליק לאמירת תהילים מידי שבת החל מ 16:00.